Voluntariat

PROiNFANTS és una associació oberta on tots els socis/es, simpatitzants o tercers poden col·laborar de forma permanent i voluntària.

Ara bé, cal tenir en compte que PROiNFANTS tant sols treballa sobre el terreny amb organitzacions locals. Aquesta opció, fruit del coneixement i de l'acceptació de cada país i de la seva cultura, potencia l'actuació d'unes organitzacions ben qualificades, preparades i motivades per a l'execució dels nostres projectes, amb unes maneres de fer i unes sensibilitats plenament adequades a l'entorn i amb un coneixement, en el cas de l'Índia, dels idiomes hindi i marathi, a més de l'anglès, que facilita el contacte i la relació amb els infants. Així doncs, de forma estàndard no contemplem intervencions de voluntariat in situ per part de persones desplaçades.

En canvi, sí hi ha moltes possibilitats per qui vulgui ajudar a la tasca que PROiNFANTS desenvolupa des d'aquí, col·laborant en actuacions de comunicació, promoció i divulgació o en activitats de gestió interna. La incorporació de nous voluntaris regulars contempla la signatura d'un conveni de col·laboració ajustat a la normativa vigent.

Si voleu col·laborar amb PROiNFANTS, com a voluntari/a, en la seva tasca compronesa amb la infància, preguem us poseu en amb nosaltres o ens envieu un correu a info@proinfants.org.

<< Tornar