Aasaraç

Fes sòcia la teva empresa o entitat

DADES D' IDENTIFICACIÓ

Nom: Tipus d´organització: Empresa Entitat Associació Fundació
Adreça:
Pis/Porta: Codi postal:
Població: Província/País:
CIF (*):
(*) si tenim el NIF enviarem certificat per a desgravació fiscal
(segons la normativa)

DADES DE CONTACTE I ALTRES DADES OPCIONALS

Nom: Cognoms:
E-mail:
Càrrec: Home Dona Pàgina web:
Telèfon mòbil: Telèfon fix o alternatiu:  
Rebre comunicacions en: Català Castellà
Com heu conegut PROiNFANTS?
Observacions:

APORTACIÓ (El compromís es pot cancel·lar o modificar quan es vulgui, indicant-ho a info@proinfants.org)

Import: 100€ 250€ 500€ 1000€ una altra quantitat(€): Periodicitat: mensual trimestral semestral anual

Sàpigues que, per exemple:

100€ permeten que 2 noies es formin un any en un taller de costura i es preparin per tenir un ofici.
250€ és el que costa la rehabilitació i el reforç escolar anuals de 2 nens/es discapacitats.
500€ cobreixen l’assistència sanitària ambulatòria anual de 30 nens/es.
• amb 1.000€ poden tenir beca per estudiar batxillerat 3 nens/es durant un curs escolar.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Titular del compte:

IBAN:
    Entitat Oficina      

Accepto rebre informació de PROiNFANTS

Avis .-
Les dades seran incorporades a un fitxer de PROiNFANTS, amb la finalitat d'informar-vos de les campanyes i de les diferents accions que anem realitzant. Quan ho desitgeu podreu accedir, rectificar o cancel·lar les dades enviant un correu a info@proinfants.org.