Comptes corrents de PROiNFANTS

Si la vostra aportació per als projectes de PROiNFANTS és puntual i no voleu domiciliar-ne el donatiu, podeu fer-ho per transferència o ingrés en qualsevol d'aquests comptes bancaris. Us donem les gràcies en nom dels nens i nenes que, amb el vostre ajut, gaudiran d'un espai on viure, una alimentació continuada i una formació bàsica.

La Caixa: ES14 2100 5423 8122 0026 3520
Banc Santander: ES74-0049-3075-1329-1406-4159

Us preguem que ens feu arribar les vostres dades i còpia del justificant de l'ingrés realitzat o de la transferència. Sols així us podrem agrair el vostre ajut, enviar-vos el certificat de desgravació fiscal i informar-vos dels projectes i l'activitat de l'associació. Podeu fer-ho mitjançant:

a) Correu electrònic a info@proinfants.org
b) Correu postal a

PROiNFANTS
APARTAT NÚM. 55008 F.D.
08080 BARCELONA (SUC.1)

Per tal de passar-nos les dades, podeu fer servir el o el segons correspongui, ja sigui indicant-hi l'opció "envio justificant a part" i trametent-lo directament o fent-ne una impressió i, un cop emplenat, adjuntant-lo al correu postal.

<< Tornar